Predbežné skúšky farbiarov

Dňa 27.10.2013 sa v nádhernom prostredí Vyšného Medzeva konali predbežné skúšky farbiarov. Pre nás to boli prvé skúšky tohto typu, na ktorých sme sa zúčastnili s hanoverskou farbiarkou Heidy z Nižného poľa.

Záhájenie skúšok bolo naplánované na ôsmu hodinu ráno pri „Kolkárni“ v obci Vyšný Medzev. Na skúšky sa prihlásilo sedem psov, pričom štartovné pole tvorili až na jedného štajerského duriča len predstavitelia farbiarov. Delegovanými rozhodcami boli páni Ing. Druska a MVDr. Soroka, ktorí v rámci štatútu skúšok zakladali stopy už v predchadzajúci deň.V praxi to znamenalo, že kvôli posunu času na zimný čas mali stopy minimálne 17 hodín!

Po úvodnom zahájení za zvuku lesníc Šugovských trubačov, Majstrov Slovenska v hre na lesnicu a lesný roh za rok 2012, sme sa terenými autami vydali do lesa k vypracovaniu stopových prác. Nakoľko sme si vylosovali štartovné číslo 5, museli sme si na svoju stopu chvíľu počkať. Následne sme sa dostali na stopu, ktorá bola strará vyše 19 hodín. Ria po overení nástrelu zaľahla do remeňa a neomylne nás viedla k „postrieľanému“ kusu vysokej zveri. Časť stopy po ležovisko s dvoma lomami prebehlo bez komplikácií. Tie nastali až po vypustení z ležoviska, kedy sme čakali na oznámenie dohľadaného kusu. Naplnili sa naše obavy, ktoré plynuli z toho, že Ria sa počas výcviku nemala možnosť stretnúť so streleným kusom vysokej zveri. Jej prvé stretnutie počas skúšok bolo spočiatku opatrné a Ria strelený kus obchádzala. Po prvotných rozpakoch sa osmelila a začala nájdený kus tahať za srsť. Nakoľko v časovom limite neoznámila zver, dostali sme z oznamovania známku 0, čo nás definitívne zaradilo do tretej ceny.

Následné disciplíny boli pre nás už len rutinou, z ktorej sme boli ohodnotenými najvyšími známkami.

Počas záverečného výradu hlavný rozhodca zhodnotil priebeh skúšok a následne vyhlásil výsledky. Skúšky celkovo absolvovalo 6 psíkov. Z toho jeden v prvej cene, dvaja v druhej cene a traja v tretej cene. Jeden psík bol zo skúšok kvôli načínaniu zveri výlúčený.

Potvrdilo sa nám pravidlo, že bez dobrého revíru a dostatočného množstva príleležitostí pre prácu so zverou, sa dobrý psík nedá vycvičiť. Naštastie Ria pochádza z dobre zazvereného revíru a o dostatok príležitostí sa nemusí obávať.

 Viac fotografii tu